Integroinnit

Laitetaan tietojärjestelmät keskustelemaan enemmän keskenään.

On tärkeää, että yrityksessä tuotettu tieto ei jää erillisiin ohjelmistoihin jumiin, vaan että data siirtyy sujuvasti järjestelmien välillä automaattisesti.

Mitä enemmän ohjelmistot keskustelevat keskenään, sitä enemmän yrityksen toimintaa pystytään automatisoimaan. Tämä taas tarkoittaa selkeitä säästöjä. 

Kun on monta erilaista ohjelmistoa samaan aikaan käytössä, ohjelmistojen yhteenliittäminen on järkevää. Tällöin aikaa ei kulu manuaaliseen työhön vaan automatiikka hoitaa työt puolestasi.

    Ota yhteyttä