Karu toimintatapa

Suunnitelmavaiheessa käymme läpi toteutuksen tavoitteet. Aloitamme yleensä projektin määrittelyllä, jonka tuloksena teemme alustavan projektisuunnitelman ja arvioimme projektin laajuuden. Tämän jälkeen voidaan tarpeen mukaan luoda laaja projektisuunnitelma.

Suunnitelma sisältää kaiken mahdollisen tiedon, esimerkiksi: Mitä toteutetaan, miten toteutetaan, mitkä ovat mahdolliset riskit, kuinka ylläpito järjestetään ja mikä on ohjelmiston tulevaisuus.

Kehitysvaiheessa suunnitelmat muutetaan näkyviksi ja koettaviksi elementeiksi (ulkoasu, käyttöliittymä), sisältäen itse ohjelmiston toteutuksen, testauksen sekä loppukäyttäjän palautteen. Näitä asioita ei lähdetä tekemään tietyssä järjestyksessä, vaan esimerkiksi loppukäyttäjän palautetta kannattaa kerätä jatkuvasti jokaisen uuden ominaisuuden pohjalta.

Projekti elää toteutuksen aikana, ja voimme nopeasti reagoida ja tehdä korjausliikkeitä mikäli niille on tarvetta.

Teemme jatkuvaa kehitystä ja testausta, kokonaisuus kerrallaan. Isomman julkaisun lähestyessä testausvaihekin on pidempi. Tulosten perusteella ohjelmistoa kehitetään edelleen ja se julkaistaan, kun riittävä valmiusaste on saavutettu. Jatkuva parantaminen asia kerrallaan on monivuotisten asiakkuuksiemme ydin.

Asiakkaan tehtävä ei ole huolehtia että palvelimet toimivat, ohjelmisto pyörii tai varmuuskopiot ovat ajan tasalla, vaan meidän. Näin asiakas voi keskittyä kasvattamaan ja pyörittämään omaa toimintaansa. Ohjelmistot pyörivät vakailla pilvipalvelimilla, jotka ottavat yöllisiä varmuuskopioita, niin tietokannasta kuin palvelimen tiedostoistakin.

Käyttämiämme teknologioita

  • Angular
  • Amazon AWS
  • Kotlin
  • Laravel
  • PHP
  • WordPress

    Ota yhteyttä