Karu toimintatapa

Suunnitelmavaiheessa käymme läpi toteutuksen tavoitteet. Aloitamme yleensä projektin määrittelyllä, jonka tuloksena teemme alustavan projektisuunnitelman ja arvioimme projektin laajuuden. Tämän jälkeen voidaan tarpeen mukaan luoda laaja projektisuunnitelma.

Suunnitelma sisältää kaiken mahdollisen tiedon, esimerkiksi: Mitä toteutetaan, miten toteutetaan, mitkä ovat mahdolliset riskit, kuinka ylläpito järjestetään ja mikä on ohjelmiston tulevaisuus.

Kehitysvaiheessa suunnitelmat muutetaan näkyviksi ja koettaviksi elementeiksi (ulkoasu, käyttöliittymä), sisältäen itse ohjelmiston toteutuksen, testauksen sekä loppukäyttäjän palautteen. Näitä asioita ei lähdetä tekemään tietyssä järjestyksessä.

Kehitys on pilkottu aina sprintteihin, joita seurataan viikottaisissa palavereissa sekä yhteisessä projektinhallinnassa. Lähetämme myös joka viikko automaattisen tuntiraportin, jossa on eroteltu tehtäväkohtaisesti jokainen käytetty työtunti edelliseltä viikolta. Näin varmistutaan että projekti etenee suunnitellusti ja pysyy budjetissa sekä on täysin läpinäkyvää asiakkaalle.

Teemme jatkuvaa kehitystä ja testausta, kokonaisuus kerrallaan. Isomman julkaisun lähestyessä testausvaihekin on pidempi. Tulosten perusteella ohjelmistoa kehitetään edelleen ja se julkaistaan, kun riittävä valmiusaste on saavutettu. Jatkuva parantaminen asia kerrallaan on monivuotisten asiakkuuksiemme ydin.

Loppukäyttäjät kannattaa ottaa mukaan kehitykseen jo heti projektin alussa ja heidän palautetta kannattaa kerätä jatkuvasti jokaisen uuden ominaisuuden pohjalta. Tämä antaa parempaa kuvaa millainen sovelluksen pitää olla ja mitä loppukäyttäjä oikeasti haluaa.

Asiakkaan tehtävä ei ole huolehtia että palvelimet toimivat, ohjelmisto pyörii tai varmuuskopiot ovat ajan tasalla, vaan meidän. Näin asiakas voi keskittyä kasvattamaan ja pyörittämään omaa toimintaansa. Ohjelmistot pyörivät vakailla pilvipalvelimilla, jotka ottavat yöllisiä varmuuskopioita, niin tietokannasta kuin palvelimen tiedostoistakin.

Pyrimme käyttämään palvelimina ns. "serverless" mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksella ei ole "omaa" palvelinta, vaan ne skaalautuvat automaattisesti käytön mukaan. Tämä myös vähentää kuluja, koska palvelimesta ei laskuteta silloin kun sovellusta ei käytä kukaan esimerkiksi öisin.

Käyttämiämme teknologioita

  • Angular
  • Amazon AWS
  • Java
  • Kotlin
  • Laravel
  • PHP
  • Vue
  • React Native

    Ota yhteyttä