Karu toimintatapa

Meidän tehtävämme on kysyä kysymyksiä ja löytää ratkaisuja, koska me emme halua tehdä mitään, mitä asiakas ei oikeasti tarvitse. Miksi? Jos se ei toimi, sillä ei ole väliä.

Mietimme ja suunnittelemme asiakkaan kanssa yhdessä, mitä konkreettisia hyötyjä ohjelmistosta olisi liiketoiminnalle. Luomme projektisuunnitelman, joka vastaa asiakkaan tarpeita sekä sopii yrityksen toimintamalleihin. Emme tee mitään tekemisen ilosta.

Teemme työtämme paikkariippumattomasti ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Laajoissa projekteissa hyödynnämme tarvittaessa meidän yhteistyöverkostoja ja suosimme ketteriä projektimalleja.

Laajemmissa projekteissa otamme mukaan loppukäyttäjiä jo projektin toteutusvaiheessa. Näin varmistamme, että ohjelmisto vastaa loppukäyttäjien todellisia tarpeita emmekä vain elä luulojen perusteella.

Ohjelmistot ovat hyvin harvoin täysin valmiita, asiakas tai loppukäyttäjät haluavat usein niihin muutoksia sekä päivityksiä. Tähtäämme pitkän ajan onnistumiseen niin kehityksessä kuin ylläpidossa. 

Suunnitelma

Suunnitelma vaiheessa käymme läpi asiakkaan tarpeet sekä mahdolliset ratkaisut. Kun mahdollisista ratkaisuista on päästy yhteisymmärrykseen, luodaan alustava projektisuunnitelma, jonka pohjalta voimme selvittää projektin laajuuden ja asettaa hintakaton. Kun hinnasta on sovittu voidaan luoda laaja projektisuunnitelma, jonka pohjalta projektia voidaan lähteä toteuttamaan.

Projektisuunnitelma sisältää kaiken mahdollisen tiedon projektia varten: Mitä toteutetaan, miten toteutetaan, mahdolliset riskit, ylläpito ja ohjelmiston tulevaisuus. Projektisuunnitelma palastellaan eri osiin riippuen projektin laajuudesta, jota lähdetään toteuttamaan pala kerrallaan.

Toteutus

Useimmiten toteutus sisältää suunnittelua (ulkoasu, käyttöliittymä), itse ohjelmiston toteutuksen, testauksen sekä loppukäyttäjän palautteen. Näitä asioita ei lähdetä tekemään tietyssä järjestyksessä vaan esimerkiksi loppukäyttäjän palautetta kannattaa kerätä jatkuvasti jokaisen uuden ominaisuuden pohjalta. Myös projekti elää toteutuksen aikana, johon voimme nopeasti reagoida ja tehdä korjausliikkeitä mikäli niille on tarvetta.

Ylläpito

Asiakkaan tehtävä ei ole huolehtia että palvelimet toimivat, ohjelmisto pyörii tai varmuuskopiot ovat ajan tasalla. Ne ovat meidän tehtäviä. Näin asiakas voi keskittyä kasvattamaan ja pyörittämään omaa yritystään. Ohjelmistot pyörivät meidän vakailla pilvi-palvelimilla, jotka ottavat yöllisiä varmuuskopioita, niin tietokannasta kuin palvelimen tiedostoista. Ohjelmistot säilyvät versionhallinnassa ja ohjelmiston lähdekoodin voimme luovuttaa asiakkaalle milloin tahansa.

Haluatko kuulla lisää?

© 2020 Karu Software Oy