Karu toimintatapa

Toteutamme ohjelmistoprojektit aina asiakkaan tarpeet ja liiketoiminta edellä. Keskitymme työssä asiakkaan kannalta olennaiseen ja pidämme ratkaisut yksinkertaisina.

Olemme avoin ja käytännönläheinen kumppani. Teemme asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä, joka ei kuitenkaan vaadi tältä teknologista tietämystä.

Kykenemme vastaamaan kaikista ohjelmistoprojektin vaiheista aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Samalla reagoimme ketterästi mahdollisiin haasteisiin.

Lue alta lisää ohjelmistokehitysprosessista ja projektiemme eri vaiheista!

Ohjelmistoprojektin vaiheet

Ohjelmistoprojekti alkaa suunnitteluvaiheella. Siinä käymme läpi hankkeen tavoitteet, arvioimme sen laajuuden ja teemme alustavan suunnitelman. Tämä suunnitelma sisältää tiedot muun muassa siitä, mitä toteutetaan ja miten, mitkä ovat projektin mahdolliset riskit, kuinka ylläpito järjestetään ja mikä valmiin ohjelmiston tulevaisuus on.

Alustavan suunnitelman pohjalta voimme kehittää prototyypin asiakkaan testattavaksi. Suunnitteluvaiheen lopuksi tehdään vielä tarkempi projektisuunnitelma. Voit lukea lisää ohjelmistoprototyypistä blogistamme.

Kehitysvaiheessa luodaan versio ohjelmistosta, kokeillaan sen ominaisuuksia sekä otetaan vastaan palautetta asiakkaalta.

Kehitystyömme on aina läpinäkyvää. Keskustelemme hankkeesta viikoittaisissa palavereissa, ja lisäksi asiakkaalla on pääsy projektinhallintasovellukseemme, josta voi seurata työn etenemistä ja ilmoittaa mahdollisista vikatilanteista.

Lähetämme myös joka viikko automaattisen tuntiraportin, jossa on eroteltu tehtäväkohtaisesti jokainen käytetty työtunti edelliseltä viikolta. Näin varmistutaan siitä, että projekti etenee suunnitellusti ja pysyy budjetissa.

Teemme projektiemme aikana jatkuvaa kehitystä ja testausta, jotka usein myös limittyvät. Testitulosten perusteella ohjelmistoa kehitetään edelleen ja se julkaistaan vasta sitten, kun riittävä valmiusaste on saavutettu. Näin asiakas on varmasti tyytyväinen lopputulokseen.

Olemme vakaasti sitä mieltä, että ohjelmiston loppukäyttäjät kannattaa ottaa kehitykseen mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kerätä heiltä palautetta eri ominaisuuksista. Näin tiedämme, mikä varmasti palvelee loppukäyttäjää parhaiten.

Kun ohjelmisto on julkaistu, me huolehdimme sen toimivuudesta, jotta asiakas voi keskittyä omaan toimintaansa. Pidämme huolta muun muassa siitä, että varmuuskopiot ovat ajan tasalla, ja tarjoamme tarvittaessa päivityksiä.

Ylläpidossa hyödynnämme usein Amazon Web Servicesin modernia pilviteknologiaa, jolla sovelluksen käyttö on vakaata mutta edullista. Avaamme Amazon Web Servicesin hyötyjä tarkemmin blogissamme.

    Ota yhteyttä