Caset

Monikanaiset.fi -sivustouudistus

Saavutettava WordPress-sivusto auttamaan järjestön tärkeää maahanmuuttajanaisten avustamistyötä.

Monika-Naiset liitto ry on on naisten järjestö, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia. Järjestö tekee tärkeää työtä kotoutumiseen auttamisen, kriisiavun ja vaikuttamisen keinoin.

WordPress on ollut sivuston alustana jo useamman vuoden, ja uudistus toteutettiin vanhan päälle säilyttäen osa sisällöistä. Teimme kehitystyötä muutaman kuukauden ajan kehityspalvelimella, testaten lisäosia, kustomoitavia ominaisuuksia ja sisällöntuottamista. Perussuunnitelmaa tehtiin Figmalla, ja kun pääasiat olivat selvillä, edettiin kehityspalvelimelle hiomaan yksityiskohtia oikealla sisällöllä. WordPress-toteutus tehtiin oman pohjateemamme päälle, jolla saadaan aina lentävä lähtö kehitykselle.

Saavutettava WordPress-sivusto

Saavutettavuus oli yksi uudistuksen vaatimuksista alusta lähtien, ja se otettiin huomioon designvaiheesta lähtien. Kehityspalvelimella saavutettavuutta testattiin jatkuvasti sekä automaattisesti että ihmiskäyttäjien toimesta. WCAG2.1-vaatimukset täyttävän julkaisutyötavan kehittäminen ja jalkauttaminen muodostui olennaiseksi osaksi tätä uudistusta.

Lähipalvelujen lisäksi Monika-Naiset palvelee ja auttaa myös verkossa. Tätä varten käytössä on avoin chat ja tietyille ryhmille perustetut anonyymit keskusteluryhmät. Tarkoitusta varten integroimme WordPressiin käyttäjähallintaan perustuvan periaatteen, jolla voidaan luoda ryhmiä käyttäen henkilöstä vain kaikkein tärkeimpiä tunnistetietoja.

Jatkuva dialogi hyvän yhteistyön pohjana

Sivuston julkaisua edelsi testausjakso, jonka aikana eri kohderyhmät kävivät koekäyttämässä sivustoa. Palautteen käsittelyn jälkeen edettiin julkaisuun alkusyksyllä 2020. Yhteistyö jatkuu toki myös julkaisun jälkeen, ja tulevat ominaisuudet saadaan julkaistua entistä ehommalle alustalle.

Monikan kanssa käynnissä oleva yhteistyö vastaa hyvin käsitystämme siitä, mitä verkkojulkaisutyönkulku pitää olla. Hyvän dialogin ansiosta asiakas saa vaatimuksensa selvästi läpi, ja toimittajalle jää vapaus tehdä mahdollisimman hyvä toteutus, jota sitten edelleen kehitetään ja uusia featureja tuodaan hallitusti mukaan.

monikanaiset.fi

Me

Karu Software on luova järjestelmätoimittaja, jonka metodilla onnistuu laajakin hanke. Kehitämme verkkopalveluita, mobiilisovelluksia ja integraatioita ohjelmistojen välillle.

Kysy lisää! info@karusoftware.fi.

    Ota yhteyttä