Blogi

Mikä on ohjelmistoproto?

Prototyyppi tarkoittaa ensimmäistä versiota tai kokeiluversiota tuotteesta. Yleensä puhutaan lyhyesti vain protosta. Teollisuudessa on tehty protoja vuosikymmeniä. Ne ovat olleet perinteisesti fyysisiä tuotteita. Niillä on usein tarkoitus kokeilla toimiiko uusi, ideoitu tuote ja pyrkiä saamaan selville olisiko proton perusteella järkevää lähteä viemään tuoteideaa eteenpäin. Proton kautta saadaan konkreettisempi käsitys tuotteesta, vaikka tuote ei vielä olekaan lopullisessa muodossaan. Proto on ominaisuuksiltaan riisuttu versio, joka pyritään saamaan aikaan nopeasti ja selvästi halvemmalla kuin lopullinen tuote. Samalla pyritään varmistamaan tuotteen kriittisimmät asiat. Proton avulla voidaan esitellä tuotetta myös muille sidosryhmille ja asiakkaille. Sen perusteella saadaan arvioitua lisäksi lopullisen tuotteen vaatimia resursseja, eli tarvittavaa työmäärää sekä materiaaleja. 
 

Tietotekniikka-alalla voidaan tehdä protoja täysin ohjelmallisesti. Siinä tapauksessa proto ei ole fyysinen tuote, vaan tavallisesti tietokoneella, tabletilla tai puhelimella käytettävä ohjelmisto – eli ohjelmistoproto. Yksinkertaisemmin ilmaistuna proto voi olla webbisivu, mobiiliappi tai ladattava tietokoneohjelma. Koska proto tehdään ohjelmallisesti, niin sen valmistamisessa ei tarvita materiaaleja, vaan ohjelmointityötä. 
 

Proton kehittäminen lähtee liikkeelle ideasta. Idean perusteella hahmottuu jonkinlainen tuote ja ajatukset siitä, miltä tuote voisi näyttää ja miten se voisi toimia. Ohjelmistoproto voidaan helpoimmillaan toteuttaa jo varsin aikaisessa vaiheessa olevien ajatusten pohjalta. Proton tilaaminen ei vaadi, että idean isä tietää paljon ohjelmistokehityksestä. Tärkeintä on, että tilaajalla on jonkinlainen näkemys siitä, mitä proton pitäisi tehdä. Proton tekijän vastuulle voidaan jättää teknisten yksityiskohtien hiominen. Ei kannata jättää hyviä ideoita toteuttamatta vain siksi, että ei osaa itse ohjelmoida tai ei tiedä tarpeeksi tietotekniikasta! Muuan Steve Jobs ei osannut ohjelmoida lainkaan ja silti kaikki tuntevat hänet mm. iPhonen, iPadin ja iPodin isänä. 

Millainen sitten on ohjelmistoproto? Protoa tehtäessä ei luonnollisestikaan pystytä tekemään kaikkia samoja ominaisuuksia, kuin mitä lopulliseen tuotteeseen halutaan. Jo aluksi on siten päätettävä mikä on se asia, jota tällä prototyypillä halutaan kokeilla. Proton toteuttamisessa keskitytään siten vain tuon yhden asian hoitamiseen ja loput ominaisuudet jätetään odottamaan mahdollista jatkokehitystä. Proto voi olla esimerkiksi mobiiliappi, jolla voidaan näyttää muutaman ruudun avulla, miten sitä käytettäisiin. Ruudut eivät ole loppuun asti viilattuja, mutta auttavat silti ymmärtämään hyvin millainen lopputuote voisi olla. Sen perusteella voidaan helpommin pyytää esimerkiksi palautetta loppukäyttäjiltä. Oikeasti käytettävissä oleva proto on aina parempi tapa pyytää palautetta, kuin pelkän powerpointin esittely! Parhaimmillaan proto voidaan myös jakaa internetissä, joten se on helpompi altistaa koekäyttöön ja laajemmallekin palautteen keräämiselle. 

Ohjelmistoproto on mahtava keino vähentää tuotteen kehittämiseen liittyviä riskejä. Proton avulla saadaan enemmän ja parempaa palautetta ideoidusta tuotteesta. Protojen antama palaute antaa entistä paremmat mahdollisuudet jatkokehittää tuoteideaa faktojen pohjalta. 

Me

Karu Software on luova järjestelmätoimittaja, jonka metodilla onnistuu laajakin hanke. Kehitämme verkkopalveluita, mobiilisovelluksia ja integraatioita ohjelmistojen välillle.

Kysy lisää! info@karusoftware.fi tai soita +358 50 355 5150.

    Ota yhteyttä