Blogi

Läpinäkyvää ohjelmistokehitystä

Avoimuus on Karun toiminnassa keskeinen arvo. Pidämme asiakkaat ajan tasalla sekä työn etenemisestä että sen kustannuksista. Tämä tapahtuu yhteisten tapaamisten, projektiseurannan ja raporttien avulla. Lisäksi kuuntelemme tarkasti prosessin aikana saamaamme palautetta.

Code

Perusteellista projektiseurantaa

Pidämme asiakkaidemme kanssa joka viikko palavereita, joissa käymme läpi tekemäämme työtä, nostamme esiin eteen tulleita ongelmia ja suunnittelemme yhdessä tulevaa. Lisäksi asiakkaalla on pääsy käyttämäämme projektinhallintajärjestelmään.

Projektinhallintaan sisältyy muun muassa Gantt-kaavio, joka näyttää karkean arvion projektin kulusta. Esitämme tämän kaavion avulla viikoittaista työn edistymistä.

Lisäksi järjestelmässämme on mukana niin sanottu Kanban-taulu, jossa työn eri vaiheita voi seurata tehtäväkohtaisesti. Näin asiakas näkee, mitä tehtäviä olemme tekemässä, mitkä vaativat vielä testausta ja mitkä ovat menossa tuotantoon.

Kanban-taulun kautta asiakas voi myös lähettää meille kommentteja tiettyyn tehtävään liittyen, mikä on kätevää esimerkiksi ohjelmiston testausvaiheessa. Myöhemmin ajamme ohjelmistoon päivityksiä vasta sitten, kun asiakas on itse testannut ja hyväksynyt ne.

Asiakkaat voivat myös kertoa meille ohjelmiston virheistä eli bugeista projektiseurantaan sisältyvän lomakkeen avulla. Näin kuulemme heti mahdollisista ongelmista, ja lomakkeessa kysyttyjen tietojen pohjalta voimme paikantaa ja korjata viat pikaisesti.

Säännöllinen raportti työtunneista

Olemme tarkkoja tekemistämme työtunneista. Tässä sovellamme itse luomaamme automaattista työkalua, joka yhdistää eli integroi tietoa.

Kun kehittäjä kirjaa työtunnit Karun sisäiseen järjestelmään, nämä tiedot siirtyvät suoraan asiakkaalle lähetettäviin raportteihin. Raportissa näkyy kokonaistuntimäärän lisäksi se, kuinka monta tuntia kuhunkin yksittäiseen tehtävään on käytetty.

Asiakkaamme saavat selvityksen tehdyistä työtunneista joka viikko. Lisäksi lähetämme tunneista joka kuukausi erillisen kuukausiraportin.

Selkeät kustannukset

Olemme läpinäkyviä myös projektin kustannusten ja niiden muodostumisen suhteen. Oma laskutuksemme perustuu edellä kuvattuihin työtuntiraportteihin, jotka liitämme aina myös laskujen oheen.

Lisäksi asiakkaan on hyvä tietää valmiin ratkaisun tuomista ylläpitokuluista. Hyödynnämme usein Amazon Web Servicesiä, jonka kustannukset määräytyvät käytön mukaan. AWS lähettää laskuja kuukausittain ja ne menevät suoraan asiakkaalle, joka täten tietää täsmälleen mistä maksaa.

Me

Karu Software on luova järjestelmätoimittaja, jonka metodilla onnistuu laajakin hanke. Kehitämme verkkopalveluita, mobiilisovelluksia ja integraatioita ohjelmistojen välillle.

Kysy lisää! info@karusoftware.fi tai soita +358 50 355 5150.

    Ota yhteyttä